پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مهندس حمید انصاری در جلسه کارگروه اشتغال با اشاره به اینکه بهترین راه مبارزه با امریکای جنایتکار، خدمت به مردم است؛ تأکید کرد: ایجاد...