در حوزه انتخابیه چناران و بینالود با توجه به این‌که اکثریتی از چهره‌های سیاسی دارای شرایط نمایندگی از هر سه جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالگرا به مرکز حوزه انتخابیه چناران...