ثبات روانی

شهروندان جهان در کوچه‌ی پشتی

پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه |  احتمال این‌که فردی خود را «شهروند جهان» و عضوی از قبیله‌ی بشریت بشمارد برای چه کسی بیشتر است: آن‌که در ناف نیویورک و لندن زندگی...

02:00