کلام تازه/ تمرینات از روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا روز جمعه 27 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.   اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح...