پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه | حسن حسینی اظهار کرد: در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده است حمایت معناداری از تولید اتفاق نیافتاده است و مشکلات گذشته کماکان وجود...