کلام نیوز؛ حسین اصغری ثانی | اصلاح‌طلبان فراموش کرده‌اند که در سایه عنایت شما از گوشه عزلت بیرون آمده‌اند و اکنون مشاور و معاون و وزیر دولت هستند! پیروزی آقای...