پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | پدر پیر انقلاب فرمود: ما هر چه داریم از محرّم و صفر است و این محّرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته...