کلام‌نیوز دکتر محمد دهقان روز چهارشنبه  در همایشی با عنوان 'تحریم سپاه از منظر حقوق بین الملل' در دانشگاه امام رضا (ع) مشهد بیان کرد: سابقه دشمنی آمریکا با سپاه پاسداران...