کلام تازه | با همکاری اداره ثبت و دستگاه قضایی مقدمات اجرای قانون عدم صدور سند تک‌برگی برای زمین‌های مشاع، فراهم می‌شود. به گزارش کلام تازه به نقل از صبح...