کلام تازه | مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چناران گفت: در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در روستای سنقاسی، قوشق آباد، کلاته علی خان ۲۴فقره ساخت و ساز...