کلام تازه | می‌خواهم شما را به چند سطر درد و دل البته بدون چاشنی حقوق شهروندی مهمان کنم. میزبان اصلی شما، مردم شریف چناران در واحد‌های مسکن مهر چناران...