کلام تازه | رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور گفت: با وجود این‌که اولویت سیاست‌گذاری در ورزش کشور «رشد ورزش همگانی» می‌باشد طبق آمار رسمی، حدود ۵۶ درصد جامعه و ۶۴...