کلام نیوز مراسم جشن روز جهانی کار و کارگر به همت مجموعه مدیریت شهری چناران و با حضور عبدالعظیم آبروش، مجید محمدی و مهندس مهدی کارگر از اعضای شورای...