پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | در قالب تفاهم نامه‌های امضا شده قرار است یک مدرسه ۶ کلاسه به صورت مشارکتی با خیر نیک اندیش بومی "حاج محمدجم سوار پور"در...