پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | هومن گریوانی در بازدید از برخی پروژهای عمرانی این شهر در جمع انبوه سازان و پیمانکاران با اشاره به اینکه شهرهای جدید با توجه...