به گزارش کلام تازه: شهرداری و شورای شهر چناران، هشتمین جلسه شورای شهر در سال ۹۸ با موضوع بررسی موانع و مشکلات اجرایی ادامه مسیر احداث خط قطار شهری...