به گزارش کلام‌تازه، تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بارها ذهن نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده است. اولین زمزمه‌های استانی شدن انتخابات در مجلس پنجم در سال ۱۳۷۰...