اتوبوس‌رانی

دستگاه اتوبوس

شهردار گلبهار: تا پایان سال جاری یک دستگاه اتوبوس دیگر به‌سازی می‌شود

کلام تازه | شهردار گلبهار گفت: تا پایان سال جاری یک دستگاه اتوبوس دیگر به‌سازی و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر گلبهار می‌شود. نگاری نماینده سازمان شهرداری‌ها و...

هیچ‌گونه قطعی در دستگاه‌های "من‌کارت" در سیستم حمل و نقل درون‌شهری گلبهار وجود ندارد/ تخلفات را به سامانه ۱۳۷ گزارش دهید

هیچ‌گونه قطعی در دستگاه‌های “من‌کارت” در سیستم حمل و نقل درون‌شهری گلبهار وجود ندارد/ تخلفات را به سامانه ۱۳۷ گزارش دهید

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در پی ارسال گزارش مردمی و پیام ارسالی شهروند گلبهاری، مبنی بر اخذ وجه نقد توسط برخی از رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری، به بهانه خرابی...