کلام تازه | در اولین قسمت از مجموعه اتاق شیشه ای ‌کلام تازه که به گفتگوی زنده و رودررو با مسئولین می‌پردازد، به بخشی از سوالات شهروندان گلبهاری توسط سیدابولفضل...