کلام تازه | عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه وزارت علوم، باید ۲۷ درصد از درآمد خود را صرف آموزش مهارتی...