کلام تازه | معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌رضوی گفت: آموزش دهندگانی که پس از سال ۹۲ جذب شدند باید منتظر بخشنامه‌ای از مجلس برای جذب و شرکت...