به گزارش کلام‌ تازه، در این جلسه وضعیت نانوائی‌های سطح شهرستان و نحوه اختصاص و توزیع آرد به آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.