دسته : تحلیل

سهم بانوان از شهر

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه- مهناز اصغری | زنان جهت حضور فعال و برقراری تعاملات اجتماعی در جامعه ایرانی، اسلامی همیشه با محدودیت‌هایی رو به رو بوده‌اند. آن‌ها به عنوان...