کلام تازه | پیست اسکی شیرباد به عنوان اولین و تنها پیست اسکی در شرق کشور است که با توجه به بارش برف در چند روز گذشته آماده حضور ورزش...