اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان چناران برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان چناران برگزار شد

کلام تازه | اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان چناران با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در اداره صنعت و معدن تجارت شهرستان چناران برگزار گردید....

درسال جاری ۵۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه دام در چناران اختصاص یافت

کلام تازه | رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی چناران گفت: درسال جاری ۵۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه دام در چناران اختصاص یافته است. مهدی کسرائی بیان کرد:...