دسته : گردشگری و میراث فرهنگی

یکی از اهداف و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی استفاده از ظرفیت روستاها می‌باشد

کلام تازه | بخشدار مرکزی چناران گفت: یکی از اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های روستا برای رشد اقتصادی و مهاجرت معکوس می‌باشد. هم‌چنین با معرفی جاذبه‌های روستا...