دسته : گلبهار

برگزاری اختتامیه مسابقه طراحی المان و میدان مرکزی شهر جدید گلبهار

برگزاری اختتامیه مسابقه طراحی المان و میدان مرکزی شهر جدید گلبهار

کلام تازه | مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقه طراحی المان و میدان مرکزی شهر جدید گلبهار برگزار شد. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقه طراحی المان و میدان مرکزی...