کلام تازه - مجتبی جعفری

مهدی دونده سرپرست فرمانداری گلبهار

طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی؛

مهدی دونده به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان گلبهار معرفی شد

کمتر از یک دقیقه

کلام تازه | طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی؛ مهدی دونده، به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان گلبهار معرفی شد. سرپرست فرمانداری شهرستان گلبهار، امروز ۱۵ آذر ماه ۹۹ طی...