شهرستان چناران

معاون فرماندار چناران: اقدامات هدفمند در خصوص اقوام و مذاهب، باعث همگرایی و همبستگی بیشتر خواهد شد

کلام تازه | معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چناران گفت: به منظور پابرجا بودن همگرایی فعلی بین اقوام و مذاهب، می‌بایست با انجام اقدامات هدفمند در سطح خرد و...

02:00