کلام تازه | دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات حوزه مراتع همراه با نقد و بررسی مباحث مربوط به مراتع، با حضور جمعی از مسئولین مربوطه، در روستای فریزی...