دسته : کلام زندگی

معرفی کتاب

معرفی ۷ تا از بهترین کتاب های موفقیت و ثروت که حتما باید بخوانید

کلام تازه | بهترین کتاب‌های موفقیت چه کمکی به ما می‌کنند؟ آیا اصلاً خواندن آن‌ها فایده‌ای دارد یا صرفاً به یک منبع درآمد برای نویسندگانشان تبدیل شده‌اند؟ انسان هنگامی که پا روی...

13:39