کلام تازه | پیام‌های مردمی ساکنین چناران و گلبهار، حاکی از کاستی‌هایی در تنها بیمارستان محدوده چناران و گلبهار است. با گزارش کلام تازه از وضعیت این بیمارستان همراه باشید....