پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کار و کارگر فرصتی مغتنم برای ارج نهادن از قشر سازنده و خدومی است که به فرموده امام خمینی...