مهدی جانعلی‌زاده بیان کرد: به پیشنهاد مشترک کمیسیون فرهنگی و بودجه شورای اسلامی شهر گلبهار در راستای حمایت از شهروندان نیازمند گلبهار مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از بودجه شورای اسلامی...