پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در حوزه بهداشت و درمان شهرستان چناران متاسفانه محرومیتی مشابه سایر محرومیت‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد. بخشی از این محرومیت به دلیل نزدیکی...