کلام تازه | ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: بخاطر فراهم نبودن شرایط پذیرش کامیون‌های حامل بار از سوی گمرک کشور همسایه حمل و نقل کالاهای صادراتی و ترانزیتی به سمت...