پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | محمدرضا اورانی افزود: این اقدام به عنوان یکی از سیاست‌های محوری و بخشی از طرح‌های مصوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر و توجه قرار دارد....