پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | هاشم نقیبی در میزگردی با موضوع «گل و مشکلات تولید و عرضه آن» اظهار کرد: در موضوع فروش گل، نظارت بر واحدهای خرده فروش بر...