کلام تازه | در راستای وجود مشکلات بهداشتی در کشتارگاه صنعتی شهرستان و لزوم تسریع در رفع آن، عباسعلی نظرجانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چناران به همراه سرهنگ رجبی...