کلام تازه | مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چناران تحویل ۱۱۲ هزار تن چغندر قند به کارخانه های قند چناران و شیروان خبر داد. به گزارش کلام تازه، محمدرضا روستانژاد گفت:...