نماز جمعه

امام جمعه چناران

امام جمعه چناران در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرد؛

با غنی‌سازی ۲۰درصد قابلیت «فرار هسته‌ای» ایجاد می‌شود

کلام تازه | امام جمعه چناران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت:همه می‌دانند کشوری که به غنی‌سازی ۲۰درصد دست پیدا می‌کند قابلیت فرار هسته‌ای یا رسیدن به غنی‌سازی صنعتی...

در حوادث اخیر آمریکا، دنیا پیکره عریان دموکراسی غرب را از نزدیک مشاهده کرد

کلام تازه | امام جمعه چناران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: در حوادث چهارشنبه آمریکا همه دنیا پیکره عریان و واقعیت لیبرال دموکراسی غرب را از نزدیک مشاهده...