پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه | دکتر سید ابوالفضل فاضلی حق پناه با اعلام این خبر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی جدید نخاله‌های سطح شهر به صورت ویژه با دو اکیپ روزانه...