پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - معصومه رفیعی فنود | در حال حاضر با توجه به طرح‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی بعلت عدم تکمیل ظرفیت، به نگهداری دختران بالای ۱۴ سال...