پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | ‌آن روز به دلیل گرمای‌ طاقت‌فرسا  و روزمرگی‌های کاری به جهت این‌که نفسی تازه و از خنکی سایه درختان پارک پرند شهر‌جدید‌گلبهار استفاده کرده...