کلام تازه | از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون طی چندین مرحله بالغ بر ۱۱۸۳ میلیارد تومان اعتبار جهت تسویه و پرداخت مطالبات موسسات و مراکز درمانی طرف قرار...