پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | این تفاهم‌نامه در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های ۱۶ گانه مقام معظم‌ رهبری با هدف حمایت و پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط...