به گزارش کلام نیوز ، علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بعد از تبریک پیشاپیش هفته معلم، حرفش را با عبارت این که نظام آموزش با...