۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰

محرومیت زدایی

استاندار خراسان رضوی:

همکاری دولت و سپاه می‌تواند منشأ اقدامات مفیدی در حوزه محرومیت‌زدایی باشد

کلام تازه | استاندار خراسان‌رضوی براهمیت تحرک ‌بخشی در زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه یافته تأکید کرد و گفت: اشتغال‌زایی و کارآفرینی از اولویت‌های ما در مناطق محروم است. به گزارش...

02:00