پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه این جلسه با حضور هیئت رئیسه، مسئولین کمیسیون‌های تخصصی و اعضا مجمع عمومی، قلیچی، سرپرست فرمانداری، قربان‌یار، رییس اداره ورزش و جوانان و براتی، مشاور...