پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - مجتبی جعفری | تا پیش از وقوع انقلاب صنعتی، عابرین پیاده، اساسی ترین نقش را در فضاهای شهری ایفا می‌‌کردند. شهرها بصورت فشرده توسعه...